១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

​ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ខោខ្លី​មក​ស្លៀក​គឺ​ជា​ស្ទីល​​ពេញ​និយម​មួយ​សម្រាប់​បុរស។ ពួក​គេ​ភាគ​ច្រើន​​ពាក់​ខោ​ខ្លី​ពេល​ចេញ​ទៅ​លំហែ​កម្សាន្ត​ឬ​ញ៉ាំ​អី​ពេល​ល្ងាច​និង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​តាម​ទី​សមុទ្រ​នានា។ ដើម្បី​បន្ថែម​គំនិត​ពី​របៀប​ជ្រើសរើស​ខោខ្លី​ឲ្យ​សម​នឹង​ស្បែកជើង និង​អាវ Sabay នឹង​បង្ហាញ​១០​ស្ទីល​​ដល់​ប្រិយមិត្ត៖

 

១.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

២.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៣.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៤.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៥.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៦.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៧.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៨.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

៩.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

១០.

 

១០ស្ទីល​​ផ្គុំ​ខោខ្លី អាវ និង​ស្បែកជើង​ឲ្យ​ស៊ី​គ្នា​សម្រាប់​បុរស

 

ចុចអាន៖ស្បែកជើង​កីឡា​​១២​ម៉ូដ ដែល​ថ្លៃ​ជាង​គេ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖​ បរទេស​​