ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

លោក Polakowski Jonathan ដែល​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ថត​រូប​ដោយ​ប្រើ Drone បាន​ផ្តិត​យក​ទិដ្ឋភាព​នានា​ជុំវិញ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​​និង​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​នា​ពេល​សៀល​ពី​លើ​អាកាស​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Drone ម៉ូឌែល DJI Phantom 4 ​បង្កើត​បាន​ជា​រូបភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ។

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

លោក​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា ដើម្បី​ផ្តិត​យក​​ទិដ្ឋភាព 360 ដឺក្រេ​បែប​នេះ ​ត្រូវ​មាន​កម្មវិធី​មួយ​ឈ្មោះ​ថា ” Litchi “ ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ទាំង Android និង iOS ដោយ​កំណត់​យក​មុខងារ  Panorama Option។

 

តោះ! ទស្សនា​រូបភាព​ 360 ដឺ​ក្រ នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា ចុចនៅទីនេះ

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

ទិដ្ឋភាព​ប្លែក​ភ្នែក 360 ដឺ​ក្រេ​ពី​លើ​អាកាសស្រុក​ខ្មែរ​ថត​ដោយ Drone

 

ចុច​អាន៖ ចង់បានរូបភាព​អស្ចារ្យ អ្នក​ថត​រូបគួរ​ប្រើ Drone

 

អត្ថបទ៖ រក្សា