តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)

តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)

ប៉ុន្មានជាងពីរថ្ងៃមកហើយដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសចេញកំណែថ្មីគឺ iOS 9.3.3 . ដោយឡែក iOS ថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុនសំដៅលើកំហុសឆ្កងដែលធ្លាប់មាននៅលើ iOS 9,3,2 កន្លងមក។ ជាមួយគ្នានេះដែរគេក៏បានសាកល្បងធ្វើតេស្ត iOS ទាំងពីជំនាន់នោះនៅលើ iPhone 6s ដើម្បីដឹងថា មួយណាមានដំណើរការរលូនជាងផងដែរ។ កំអោយខាតពេលយូរតោះទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា....

Image: តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)

Image: តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
តើ iOS 9.3.2 និង iOS 9.3.3 មួយណាដំណើរការរលូនជាង? (វីដេអូ)

ចុះថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:43 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ