តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

​កាល​ពី​ដើម​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០១៦​ JobKorea ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រក​ការងារ​បាន​ស្ទង់​មតិ​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​៨០០​នាក់ ដើម្បី​ស្វែង​រក​តារា​កូរ៉េ​ណា​​ដែល​មាន​រាង​ស្អាត​​(បច្ចុប្បន្ន​គេ​តែង​ហៅ​រាង ​ Goal)។ ជា​លទ្ធផល​ផល​ផ្នែក​ខាង​បុរស​បាន​ទៅ​លើ​តារា​សម្ដែង​ទាំងអស់ ឯ​ខាង​ស្រី​មាន​តារា​សម្ដែង​ខ្លះ​ចម្រៀង​ខ្លះ។​ ចង់​ដឹង​តារា​ណា​មាន​រាង Goalសូម​មើល​ខាងក្រោម៖​

 

ផ្នែក​បុរស

 

១.Cha Seung Won បាន​៣៤,៧%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

២.Kwon Sang Woo បាន​២៥,៦​%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

៣.Gong Yoo បាន​២១,៦%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

៤.Song Joong Ki បាន​១៨,១​%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

​​ផ្នែក​នារី

 

១. Seolhyun ក្រុម AOA បាន​៣៧,៣%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

២. Kang Sora បាន​៣០​%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

៣. Honey Lee បាន​២៦,៧%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា
៤. Soyou ក្រុម SISTARបាន២៤,៤​%

 

តារា​ស្រី​​ប្រុស​កូរ៉េ​៨​នាក់​ ដែល​​មាន​រាង​​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប៉ង​ប្រាថ្នា

 

 

 

ចុចអាន៖នារី​កូរ៉េ​ស្អាត​ជា​ច្រើន​នាក់​ជួបជុំ​គ្នា ចូលរួម​ប្រឡង​កម្មវិធី​​​​បង្ហាញ​រាង​ត្រគាក

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ soompi