ក្រមុំ​ឥណ្ឌា​និយម​វះកាត់​ពន្លូត​ជើង ដើម្បី​ងាយ​រក​ប្ដី​

​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​សព្វថ្ងៃ នាងក្រមុំ​ណា​មាន​ប្រាក់ បង្គួរៗ ចូល​ចិ​ត្ដ​ចំណាយ​លើ​ការវះកាត់​ពន្លូត​ជើង​ឱ្យ​វែង ដោយ​សុខ​ចិ​ត្ដ​ទ្រាំ​ការឈឺចាប់​គ្រប់យ៉ាង ដើម្បី​ឱ្យមាន​រាង​ស្វែ​ល​ងាយ​រក​ការងារ​ធ្វើ​ក៏ដូចជា​ងាយ​រក​ប្ដី​ដែរ ។​