តុលាការ​សម្រេច​ឲ្យ​លោក ប៉ែន ចំ​រ៉ុង បាន​ឡាន ភិន សុ​ដា​លី​ស បានកូន​

​ភ្នំពេញ ៖ បណ្តឹង ប៉ែន ចំ​រ៉ុង ប្តឹង​លែងលះ​ភរិយា ភិន សុ​ដា​លី​ស បានចេញ​ជា​ផ្លូវការ ហើយដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​តារា​សម្តែង​ប៉ែន ចំ​រ៉ុង និង ភិន សុ​ដា​លី​ស លែងលះគ្នា​ជា​ស្ថាពរ​។ ទ្រព្យ​ដែល​ពួកគេ​មាន​រួមគ្នា គឺ​រថយន្ត​ត្រូវបាន​ទៅ​លោក ប៉ែន ចំ​រ៉ុង ខណៈដែល​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​នឹងត្រូវ​បាន​ទៅ ភិន សុ​ដា​លី​ស ជា​អ្ន​គ្រប់