នំ​ប៉ោង នឹង​នំ​បុ័ង​គាប​ប្រហិត​សាច់​គោ

រាល់ថ្ងៃទៅធ្វើការរឺទៅសាលាយឺតអត់មានពេលញុំបាយព្រឹកមែនទេ? ពេលថ្ងៃក្តៅពេកខ្ជិលចេញពីកន្លែងឬសាលាទៅញុំបាយថ្ងៃណាស់ចឹងបានអីញុំទៅ?? កុំបារម្ហអីចង់ញ៉ាំនំបុ័ង នំប៉ោងគាប់ជាមួយប្រហិតសាច់គោគ្រាន់តែCall មួយភ្លេតទៅដល់ភ្លាម។ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់គ្រាន់តែចូលLink ខាងក្រោមនេះជាការស្រេច ៖ចុចទីនេះ 

នំ​ប៉ោង នឹង​នំ​បុ័ង​គាប​ប្រហិត​សាច់​គោ

នំ​ប៉ោង នឹង​នំ​បុ័ង​គាប​ប្រហិត​សាច់​គោ

នំ​ប៉ោង នឹង​នំ​បុ័ង​គាប​ប្រហិត​សាច់​គោ

ប្រភព៖ sabayder