សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​

6 Videos


បន្ទាប់ពីបានរៀបចំពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងប៉េកាំងកន្លងទៅនេះគូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីលោក ឈើន សៀវ (Chen Xiao) និង នាង ឈើន យ៉ានស៊ី (Michelle Chen) បានបន្តដំណើរទៅរៀបចំពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី ២ នៅទីក្រុងតៃប៉ិ កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាង ឈើន យ៉ានស៊ី កាលពីថ្ងៃទី ២១ ម្សិលម៉ិញនេះ ។ សម្រាប់ថ្ងៃម្សិលម៉ិញនេះដែរ មានភ្ញៀវកិត្តិយស ក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តួឯកប្រុសស្រីក្នុងរឿងភាគ «ទេពឥន្ទ្រីបក្សីស្នេហ៍» ខាងលើ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួន ក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោក ឈើន សៀវ និង នាង ឈើន យ៉ានស៊ី នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ម្សិលម៉ិញនេះ ៕(ប្រភព៖ ធូហ្គោល) កុសល

P9

សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​

សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​សម្រស់​តារា​ល្បី​ក្នុង​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ Chen Xiao និង Michelle Chen​