​សេចក្តី​​ជូន​ដំណឹង​​ស្តីពី​ការ​ផ្អាក​ទឹក​​មួយ​រយៈ​ខ្លី​​

រាជធានីភ្នំពេញ​ ៖ ចាប់ពី​វេលា​ម៉ោង១០​​យប់ ​ដល់​ម៉ោង​០៤​ទៀប​ភ្លឺ​​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ​កក្កដា ២០១៦ ​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វ័​យ​ក្រុងភ្នំពេញ ​នឹង​​ផ្អាក​ផ្គត់​ផ្គង់​​​ទឹក​​ស្អាត​ ដើម្បភ្ជាប់បំពង់មេនាំទឹកថ្មី ជំនួស​បំពង់​បច្ចុប្បន្ន​​ ។

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​មាន​ដូចខាងក្រោមនេះ ៖