ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​

6 Videos


កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ តារាសម្តែងតៃវ៉ាន់ Ruby Lin បានប្រកាសពីថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តប្រុស Wallace Huo ក្រោយទាក់ទងគ្នា ទើបតែបាន ២ ខែ ។

ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​

P9

ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​

អាស្រ័យហេតុនេះហើយ ទើបពាក្យចចាមអារ៉ាមថា នាងកំពុងមានផ្ទៃពោះដោយពុំបានព្រៀងទុកត្រូវបានចែកចាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយមិនដាច់ ហើយណាមួយព្រោះតែនាងមិនបានចេញមុខបកស្រាយទៀត ធ្វើឲ្យពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះកាន់តែក្តៅគគុក ។

ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ គេក៏មានរូបថតបង្ហាញពីរូបនាងមានពោះធំខុសពីធម្មតាជាច្រើនថែមទៀត ។ គេមិនទាន់ដឹងថា រឿងនេះជារឿងពិត ឬ យ៉ាងណានោះទេ តែយើងពិតជាអាចសង្កេតបានថា វាអាចជាការពិត ព្រោះតែរូបថតខាងក្រោមនេះ ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​ទំហំ​ពោះ​របស់ Ruby Lin កាន់តែ​ធំ​បញ្ជាក់​ការពិត​ពី​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​