ឌួង ម៉ា​និ​ច ចេញទៅ​សឹង្ហ​បុរី​ព្រឹក​នេះ

6 Videos


ឌួង ម៉ានិច បានចេញទៅប្រទេស សឹង្ហបុរី នៅព្រឹកនេះ រួមជាមួយមិត្តភក្តិសិល្បៈជាច្រើន ប៉ុន្តែការចាកចេញរបស់នាងលើកនេះ មិនមែនចេញទៅដើរលេងនោះទេ គឺនាងចេញទៅថតភាពយន្ត ។

ឌួង ម៉ា​និ​ច ចេញទៅ​សឹង្ហ​បុរី​ព្រឹក​នេះ

P9

ឌួង ម៉ា​និ​ច ចេញទៅ​សឹង្ហ​បុរី​ព្រឹក​នេះ

មើលទៅការតុបតែងខ្លួននឹងការស្លៀកពាក់របស់ ឌួង ម៉ានិច ពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញ ។ នៅមុនពេលចាកចេញ ឌួង ម៉ានិច បានឲ្យដឹងថា នាងត្រូវចេញទៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ដើម្បីថតរឿង «ផ្កាបួនទង » ឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ។

ឌួង ម៉ា​និ​ច ចេញទៅ​សឹង្ហ​បុរី​ព្រឹក​នេះ

មួយរយៈកន្លងមកនេះ ឌួង ម៉ានិច ពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជន បើទោះបីជាពេលថ្មីៗនេះ នាងទទួលរងនូវការវាយប្រហារពាក្យសម្តីពីសំណាក់ទស្សនិកជនមួយចំនួនក្តី ៕

                                                      អាលីណា

ឌួង ម៉ា​និ​ច ចេញទៅ​សឹង្ហ​បុរី​ព្រឹក​នេះ