ធ្លាប់​ដឹង​ថា​ប្រទេស​ណា​ប្រមូល​ផល​ផ្លែ​ឪឡឹក​ច្រើន​ជាង​គេ​ទេ?

ផ្លែឪឡឹកត្រូវបានគេស្គាល់ថា  ជាផលានុផលដែលរសជាតិផ្អែមស្រាល  និងមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ជាង  ផ្លែឈើប្រភេទខ្លះ   ហើយវាមានប្រភពដំបូងគេមកពីភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិក។  ដោយសារតែវារសជាតិផ្អែមស្រាលឪឡឹកមួយផ្លែផ្ទុកជាតិស្ករត្រឹមតែ៦%   និងជាតិទឹកដល់ទៅ៩២%។ សល់ប៉ុន្មានសុទ្ធតែជាអាស៊ីដអាមីនេ។

គេហទំព័រ Kqube.net  សូមលើកយកចំណេះដឹងខ្លះៗទាក់ទង  នឹងផ្លែឪឡឹកដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងមកជម្រាបជូន៖
១-ផ្លែឪឡឹកត្រូវបានគេនិយមចូលចិត្តជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសចិន។
២-ការប្រមូលផលផ្លែឪឡឹកច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេដឹងថាតាំងពី៥០០០ឆ្នាំមុនក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីប។
៣-ពូជឪឡឹកប្រហែលជាង១២០០អម្បូរត្រូវបានគេដាំនៅក្នុង៩៦ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។
៤-តាមការអង្កេតមួយមកដល់ឆ្នាំ២០១៥នេះមានតែប្រទេសប្រាំប៉ុណ្ណោះដែលប្រមូលផលផ្លែឪឡឹកបានច្រើនជាងគេគឺ៖
ធ្លាប់​ដឹង​ថា​ប្រទេស​ណា​ប្រមូល​ផល​ផ្លែ​ឪឡឹក​ច្រើន​ជាង​គេ​ទេ?
ធ្លាប់​ដឹង​ថា​ប្រទេស​ណា​ប្រមូល​ផល​ផ្លែ​ឪឡឹក​ច្រើន​ជាង​គេ​ទេ?

ប្រភព ៖ kqube