សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម Girl’s Day នាង យូរ៉ា (Yura) បាននិយាយទាក់ទងជាមួយឈុតឆាកថើបស្រើបស្រាលរបស់នាងជាមួយតារាសម្ដែងប្រុស អា ប៊ូយុន(Ahn Bo Hyun) នៅក្នុងរឿង «After The Play Ends» ថា បារម្ភឪពុករបស់នាងបានឃើញឈុតទាំងនេះ(ឈុតថើបស្រើបស្រាល) ។

សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​

P9

សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​

ក្នុងកិច្ចសម្ភាស តារាចម្រៀង និង សម្ដែងវ័យ ២៣ ឆ្នាំនាង យូ រ៉ា បាននិយាយថា «សម្រាប់ការសម្ដែងក្នុងឈុតស្រើបស្រាលនេះ គឺខ្ញុំតែងតែគិតដល់ឪពុកខ្ញុំជានិច្ច» នាង បានបន្តទៀតថា នៅផ្ទះនាងបានមើលឈុតថើបដ៏ស៊ីអារម្មណ៍របស់នាងជាមួយលោក អា ប៊ូយុនរហូតដល់ ៣០ ដងឯណោះ ។

សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា រឿងភាគថ្មី «After The Play Ends» ដែរមានឈុតឆាកថើបដ៏រោលរាលរបស់នាង យូ រ៉ា ជាមួយលោក អា ប៊ូយុន បានដាក់បញ្ជាំងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ៕ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​សមាជិក​ក្រុម Girl’s Day នាង យូ​រ៉ា ខ្លាច​ឪពុក​មើលឃើញ​ឈុត​ថើប​ដ៏​ស្រើបស្រាល​របស់​នាង​