មន្ត្រីប្រមូលទុន ( Field Collection Officer ) Urgent!

Company

FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)

  

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

0

Function

Finance

Hiring

20

Industry

Banking & Finance

Salary

<$200

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Banlung;

Banteay Meanchey;

Kampong Chhnang;

Kampong Speu;

Kampong Thom;

Kampot;

Kandal;

Koh Kong;

Kratie;

Oddor Meanchey;

Phnom Penh;

Preah Sihanouk;

Preah Vihear;

Prey Veng;

Pursat;

Siem Reap;

Stung Treng;

Svay Rieng;

Takeo;

Takhmao;

Tboung Khmum;

Publish Date

Jul-22-2016

Closing Date

Aug-21-2016
  •ចុះធ្វើសកម្មភាពប្រមួលប្រាក់តាមតំបន់អាស្រ័យលើការរៀបចំរបស់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ឬប្រធាន។
•ជួយសំរបសំរួលរាល់សកម្មភាពប្រមូលប្រាក់ ហើយត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់។
•ជួយផ្តល់ដំណោះស្រាយល្អៗសំរាប់សកម្មភាពប្រមួលប្រាក់ ហើយចែករំលែកឬរាយការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ឬប្រធាន។
•ត្រួតពិនិត្យអោយបានដិតដល់ជាមួយនឹងអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់យឺត ហើយរាយការណ៍មកកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ឬប្រធានជាន់ខ្ពស់ ប្រសិនបើចាំបាច់ឬដាក់សំណើ។
•ត្រូវធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ឬត្រូវធ្វើការថែមម៉ោង ដែលស្នើសុំពី ប្រធាន ឬថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
•ប្រាក់ខែគោល + ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត (០-៣០០$), ប្រាក់លើកទឹកចិត្តជាមធ្យមគឺទទួលបាន ១៥០$ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
  •ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសល្អទាំងការ និយាយ, សរសេរ, និងស្តាប់។
•ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់, ធ្វើការងារជាក្រុម, និងមានជំនាញទំនាក់ទំនង់បានល្អ។
•ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដូចជា (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet & Email)។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Seang Thaisreng

Phone

012483933/ 087372115

Email

[email protected]

Website

http://www.samotjob.com

Address

3rd Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh