ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016, 7:43 am         1514

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​​ភ្នំពេញ​៖ មនុស្ស​រាប់ពាន់​ម៉ឺន​នាក់​បាន​ត្រៀម​ចូលរួម​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ពី​ភ្នំពេញ​ទៅកាន់​ខេត្តតាកែវ​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​។ ពលរដ្ឋ​ធម្មតា និ​សិ​ត្ស យុវជន តំណាងរាស្ត្រ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​។​ល​។ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​វត្ត​មាននៅ​នៅក្នុង​ពិធី​ដង្ហែ​សព​របស់លោក បណ្ឌិត កែម ឡី​៕

ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  7:43 am         1514

ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  7:43 am         1514
ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  7:43 am         1514
ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  7:43 am         1514
ពិធី​ដង្ហែ​សព​លោក កែម ឡី ចាប់ផ្តើម​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  7:43 am         1514