ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016, 8:42 am         7550

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​​ភ្នំពេញ​៖ អ្នកចូលរួម​ខ្លះ អាច​សុខចិត្ត​ជូន​ដំណើរ​សព​លោក កែម ឡី ដល់​កន្លែង​បូជាសព​។ តែ​អ្នក​ខ្លះទៀត បានត្រឹមតែ​ជូន​ដំណើរ​សព​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ពួកគេ​លើកដៃ​ជូន​ដំណើរ និង​សម្តែង​ការគោរព​ចំពោះ​សព​លោក បណ្ឌិត កែម ឡី​។ អ្នកសារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិក​ថ្មីៗ​ដែល​ស្ថិតនៅ​កន្លែង​ពិធី​ដង្ហែ​សព​បាន​សម្ភាសន៍​អ្នកចូលរួម​ពិធី​ដង្ហែ​សព​ថា មូលហេតុ​អ្វី​បានជា​ពួកគេ​លះបង់​ចូលរួម​ពិធី​នេះ អ្នកចូលរួម​បាន​ឆ្លើយ​ប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​វិញ​ថា លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី គឺជា​អ្នក​សេ្ន​ហា​ជាតិ ស្រឡាញ់​ជាតិ ជា​វីរបុរស និង​ជា​បុគ្គល​ស្លូតត្រង់​៕

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550

ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​អត់​ជូន​ដំណើរ​សព​ដល់​ខេត្ត​ទេ តែ​សុខចិត្ត​ឈរ​ជូន​ដំណើរ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-24-2016,  8:42 am         7550