អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

ជាការពិតណាស់ iPhone 7 ត្រូវគេរំពឹងទុកថា នឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែចម្លើយទាំងនោះយើងមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេ ព្រោះវាគឺជាពាក្យចចាមអាតាមដែលគេបាននិយាយតៗគ្នា។ ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះមានបុរសម្នាក់បានបង្ហោះនៅក្នុង Twitter របស់គាត់ថា (iPhone 2016 release: week of September 12th.) ។

អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

ដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់ហើយថា iPhone 7 របស់ Apple នឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា។

Image: អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

Image: អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?
540x334.png?1461142018" alt="" width="540" height="334">

Image: អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អ្នកមានដឹងអត់ថា iPhone 7 បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទីប៉ុន្មាន នៃខែកញ្ញា?

ចុះថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ