​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

​ក្រុម​បាល់ទាត់​​​ជម្រើស​ជាតិ​​អូស្ត្រាលី​ក្រោម​អាយុ១៦​ឆ្នាំ​​បាន​យក​ឈ្នះ​​ក្រុម​បាល់ទាត់​យុវជន​របស់​វៀតណាម​​ ដោយ​បាល់​កាត់​សេចក្ដី​ប៉េណាល់ទី​៥-៣​ វគ្គ​​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​​ ក្រោយ​បញ្ចប់​​ ៩០​នាទី ៣-៣ នៃ​ពាន​រង្វាន់ AFF U-16 Championship 2016 ​​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​។ ខាង​ក្រោម​ជា​កម្រង​រូប​ភាព​​​​នៃ​ការ​ឈ្នះ​ពាន​របស់​យុវជន​អូស្ត្រាលី៖

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

​ទិដ្ឋភាព ​​​យុវជន​អូស្ត្រាលី​លើក​​ពាន​​ AFF U-16 Championship 2016

 

អត្ថបទ​៖​ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​​