​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

កាល​ពី​ខែមករា ដើម​ឆ្នាំ​នេះ​ ប្ដី​ប្រពន្ធ John និង Lisa Robinson មក​ពី​រដ្ឋ Tennessee បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ពី​ឆ្នោត Powerball ​ដែល​មាន​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ ៥២៨​លាន​ដុល្លារ។ បន្ទាប់​ពី​កាត់​ពន្ធ​រួចរាល់ ​​​​អ្នក​ទាំង​ពី​សល់​ប្រាក់​​៣២៨​​លាន​ដុល្លារ។

 

​អ្នក​កាសែត​ម្នាក់​ស្នាក់​​ក្នុង​រដ្ឋ Tennessee ដូចគ្នា​​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​តាម​មើល​ ​គូសេ្នហ៍​ទាំង​ពីរ​ថា​យក​លុយ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ណា? ចុង​ក្រោយ​​គេ​បាន​ដឹង​ថា John និង Lisa Robinson យក​ប្រាក់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​​ទៅ​សោយសុខ​​ក្នុង​នោះ​ទិញ​​​ភូមិគ្រឹះ​មួយ​កន្លែង៕

 

តោះ​ ចូល​មើល​ផ្ទះ​របស់ John និង Lisa Robinsonទាំង​អស់​គ្នា

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

​​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី​​មួយរំពេច ក្រោយ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​៥២៨​លាន​ដុល្លារ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖​ asiantown