ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

មនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅលើផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះ គឺតែងតែមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រៀងៗខ្លួនដែលវាជាវត្ថុសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះដែរ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» បានលើកយកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិមួយចំនួនលើសាកលលោកដើម្បីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹង ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថត ១៨ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិដទៃនៅជុំវិញពិភពលោកដែលយើងគួរតែដឹង ព្រោះវាក៏ជាចំណែកនៃចំនេះដឹងមួយដែរ ។ ដូចនេះបើចង់ដឹងច្បាស់សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖

១. ឥណ្ឌា

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

២. នីហ្សេរីយ៉ា

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៣. ហ្គាណា

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៤. ម៉ុងហ្គោលី

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៥. ជប៉ុន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៦. កាហ្សាក់ស្ថាន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៧. ស្កុតឡេន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៨. អ៊ុយក្រែន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

៩. ចិន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១០. ហុងគ្រី

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១១. ន័រវេស

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១២. ឥណ្ឌូនេស៊ី

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៣. កូរ៉េ

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៤. ម៉ាឡេស៊ី

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៥. តូមិននីស្ថាន

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៦. ប៉ូឡូញ

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៧. ជនជាតិជ្វា

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

១៨. ជនជាតិទីបេ

ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?

ប្រភព៖ pmhotnews

  • ចង់ឃើញ​សម្លៀកបំពាក់​ប្រពៃណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​ជន​ជាតិ​នានា​លើ​សាកលលោក​អត់​?已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/25  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: