កំប្លែង​ខ្លី ​“តាយសភាគទី៥” ពី​លោក ភីម៉ៃ ​

រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ស្ដី​​ពី តា​យស​ ពូកែ​បោក របស់​តារា​​សម្ដែង​​មាឌ យក្ស​លោក ភីម៉ៃ ធ្លាប់​បាន​​និយាយ​បាន​ចំនូន៤ ភាគ​មក​ហើយ ឃើញ​ថា តា​យស ពិត​ជា​មាន​ល្បិច​​និយាយ​ឲ្យ​គេ​ជឿ​ពិត​​មែន។ថ្ងៃ​​នេះ​លោក ភីម៉ៃ ​បាន​លើក​យក​១ភាគ​ទៀត។ តើ​ភាគ​ទី៥នេះ​ តាយស​ មាន​​ល្បិច​អ្វី​ខ្លះ ? តោះ! ទៅ​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា។

 

កំប្លែង​ខ្លី ​“តាយសភាគទី៥” ពី​លោក ភីម៉ៃ ​