អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច

អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច

កាលពីម្សិលមិញម៉ោងប្រហែលជា 6 ល្ងាច ក្រុម Hacker របស់ PP បានបញ្ចេញ Tools ហែក Jailbreak iOS 9.2/9.3.3 បានជាសាធារណៈហើយ។ ក្រុម Hacker របស់ PP បានបញ្ជាក់ថា វានៅមិនទាន់ Full ពេញលេញនៅឡើយទេ ព្រោះមានបញ្ហានៅពេលយើងបិទបើកម៉ាស៊ីនវានឹងត្រូវផ្តាច់ចោលរាល់ Tweek ដែលយើងតម្លើង ដូច្នេះហើយយើងមិនគួរបិទបើកម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់យើងនោះទេ ក្រោយពី Jailbreak iPhone របស់អ្នករួចរាល់។

ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី PP សូមចុច PP jailbreak

អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច
អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច
អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច
អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច


---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អីយ៉ា!! ទីបញ្ចប់ iOS 9.2/9.3.3 ត្រូវគេ jailbreak បានសម្រេច

ចុះថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ