ដឹង​ទេ​ក្នុង​មួយ​រឿងៗ វៃ​ហាំង រកចំណូលបាន​ប៉ុន្មាន​?

លោក ខាត់ វៃ​ហាំង តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង​ភាគ ”​ម្ដាយក្មេក​រើស​កូនប្រសា​” បាន​បង្ហើប​មកកាន់ Sabay អំពី​តម្លៃ​ក៏ដូចជា​ចំណូល​ដែល​ទទួលបាន​ពី​ការថត​ភាពយន្ត​ភាគ និង​រឿង​ដុំ​ចាក់​តាម​រោងកុន​ដែល​លោក​ធ្លាប់​ទទួលបាន​កន្លងមក​។​