អាស៊ាន៖ គ្មាន​ឡើយ«សាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិ​​​​​​​ឡាអេស្តីពី​​​​​​សមុទ្រ​​​​​ចិន​​​ខាងត្បូង»ក្នុងសេចក្តី​​​ថ្លែង​​ការណ៍រួម និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       July-25-2016, 2:02 pm         1384

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អាស៊ាន៖ គ្មាន​ឡើយ«សាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិ​​​​​​​ឡាអេស្តីពី​​​​​​សមុទ្រ​​​​​ចិន​​​ខាងត្បូង»ក្នុងសេចក្តី​​​ថ្លែង​​ការណ៍រួមរូបភាព៖ ASEAN Secretariat ក្រោយបញ្ចប់​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន​លើកទី ៤៩ នៅឡាវ រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេសអាស៊ាន​ទាំង១០បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍រួម​មួយ​ដោយ​មិន​លើកឡើង​ពី​«សាលក្រម​តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេលើ​សំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ហ្វីលីពីន»ឡើយ។