យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​

6 Videos


យុវជន ២ នាក់ បានជិះម៉ូតូធ្លាក់ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាន ស្ថិតតាមបណ្តាលផ្លូវជាតិលេខ ២១ B ក្នុងឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល បណ្តាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងទាំងពីរនាក់ ។

យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​

P9

យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​

ហេតុការណ៍ជិះម៉ូតូធ្លាក់ ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននេះ កើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ លុះព្រឹកឡើង ទើបមានអ្នកឃើញបង្កឲ្យមានភាពការផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​

យ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះ ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការរិះគន់ផងដែរ ចំពោះការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ ២១ B នេះ ដោយមិនមានដាក់ស្លាកសញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្កឲ្យប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាក់ស្តែងដូចករណីស្លាប់របស់យុវជន ២ នាក់ខាងលើនេះជាដើម ៕

                                                                                  សុថាត់

យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​

យុវជន ២ នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្លាក់​ក្នុង​ការដ្ឋាន​សាងសង់​ស្ពាន​ផ្លូវជាតិ​លេខ ២១ B ស្លាប់​