ចំណូល​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ក្រាហ្វិក​នៅ​ឥណ្ឌា​ ខុស​ប្លែក​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា?

កន្លងមកប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយពីចំណូលរបស់អ្នកឌីហ្សាញក្រាហ្វិកនៅប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិក ដែលចំណូលគឺខ្ពស់ខ្លាំងបើប្រៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ថ្ងៃនេះមកតាមដានចំណូលនៅទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដង ថាតើខុសប្លែកពីកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរ។

ចំណូល​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ក្រាហ្វិក​នៅ​ឥណ្ឌា​ ខុស​ប្លែក​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា?

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៥៨ ៥៨៥ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៣ ៨៤៤ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Flash និង Graphic Design

@ ទីក្រុង Gurgaon

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ៣៥៦ ០៦៥ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៥ ២៩៤ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ Adobe Photoshop (ចំណេះដឹងជ្រៅ), Adobe InDesign, Adobe Flash និង Graphic Design

@ ទីក្រុង Bengaluru

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៩១ ០១០ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៤ ៣២៦ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ សម្រាប់រយៈពេល ៥-១០ ឆ្នាំដំបូងប្រាក់ចំណូលក្នុងមុខតំណែងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

@ ទីក្រុងមុមប៉ៃ

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៤៨ ១២១ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៣ ៧០៤ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, FCP, Adobe Flash និង Adobe Illustrator

@ ទីក្រុង Cehnnai

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៣៤ ៤១៥ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៣ ៤៨៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ បទពិសោធន៍ជាចំណែកដ៏ធំមួយជួយឲ្យចំណូលបានខ្ពស់

@ ទីក្រុង Hyderabad

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៣៤ ២៥៦ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៣ ៤៨៣ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ Adobe InDesign និង Graphic Design

@ ទីក្រុង NOIDA

-ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម៖ ២៣២ ២៥៧ រូពីឥណ្ឌា (ប្រមាណ ៣ ៤៥៣ ដុល្លារ) ក្នុងមួយឆ្នាំ

-មុខជំនាញដែលជួយបង្កើនកម្រៃឲ្យកាន់តែច្រើន៖ មិនបានបញ្ជាក់៕

ប្រភព ៖sabay

  • ចំណូល​អ្នក​ឌីហ្សាញ​ក្រាហ្វិក​នៅ​ឥណ្ឌា​ ខុស​ប្លែក​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា?已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/26  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: