តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

ជា​ការ​ពិត​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​មួយ​ចំនួន​កាល​នៅ​រៀន​និង​ពេល​ចូល​សិល្បៈ​ដំបូង​​ច្រើន​មាន​សាច់​មិន​​សូវ​ស្អាត​ប៉ុន្មាន​ទេ។ ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់​​ពី​ប្រឡូក​​និង​មាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​ល្បី ពួក​គេ​ប្រឹង​ហាត់​ប្រាណ​និង​ថែ​សម្រស់​ ដើម្បី​បង្កើន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​និង​ចូល​ចំណោម​តារា​ដទៃ។ ខាងក្រោម​ជា​តារា​ស្រី​១០​រូប ធ្លាប់​មាន​អតីត​កាល​ជា​នារី​ធាត់៖

 

១.Hwang Jung Eum

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

២.IU

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៣.Ji Eun ក្រុម SECRET

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៤. Joy ក្រុម Red Velvet

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៥.Kim Ah Joong

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៦.Park Bo Ram

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៧.  Solar ក្រុម MAMAMOO

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៨.Son Seung Yeon

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

៩. Ye In ក្រុម Melody Day

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

១០.Yoon Eun Hye

 

តារា​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អតីត​កាល​ធាត់​ខ្លាំង តែ​បច្ចុប្បន្ន​ស្អាត​កប់

 

ចុចអាន៖តារា​ប្រុស Kpop ​៧​នាក់ ត្រូវ​អ្នក​គាំទ្រ​ចាត់​ថ្នាក់​ថា​មាន​​សម្រស់​ស្អាត​ដាច់គេ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង​ សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop