នេះ​សៀវភៅ​រៀន​រក​លុយ​តាម​អ៊ីនធើណិត សម្រាប់​អ្នក​​ទើប​ចាប់​ផ្តើម

វិធី​រក​លុយ​តាម​អ៊ីនធើណិត មិន​មែន​ជា​រឿង​ថ្មី​នោះ​ទេ តែ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ទើប​​ចាប់​ផ្តើមរៀន​រក​លុយ​អនឡាញ​ឬតាម​រយៈ Google Adsense ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម​អាច​នឹង​ពិបាក​បន្តិច។

 

នេះ​សៀវភៅ​រៀន​រក​លុយ​តាម​អ៊ីនធើណិត សម្រាប់​អ្នក​​ទើប​ចាប់​ផ្តើម

 

សៀវភៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ មាន​មេរៀន​ល្អៗដែល​អាច​បក​ស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់​ទង​នឹង​គន្លឹះ​រក​លុយ​ឱ្យ​បានច្រើន​តាម​អ៊ីនធើណិត​ដូច​ជា៖ គន្លឹះ​ដាក់ Google Absences ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ការ​ដាក់​ផ្ទាំង​ផ្សាយ Adsense ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ គន្លឹះ​សរសរ Blog ដើម្បី​បាន​លុយ​ពី Google និង​របៀបបង្កើត Google Adsense ទុក​លក់​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ចង់​រក​លុយ​តាម​រយៈ YouTube, Blog និង Website ជា​ដើម៕

 

ចុច​ទាញ​យក​សៀវភៅ ខាង​ក្រោម​នេះ

 

នេះ​សៀវភៅ​រៀន​រក​លុយ​តាម​អ៊ីនធើណិត សម្រាប់​អ្នក​​ទើប​ចាប់​ផ្តើម

 

ចុច​អាន៖ វិធី​រក​ប្រាក់​តាម​ YouTube ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ មិន​ខ្លាច​​ត្រូវ​គេ​បោក

ចុច​អាន៖ វិធី​ធ្វើ​ឲ្យ Google អនុញ្ញាត​ដាក់ Adsense លើ Blog

 

អត្ថបទ៖ រក្សា