តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

មានមនុស្សជាច្រើនកំពុងធុញទ្រាន់នឹងស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនខណៈពេលស្មាតហ្វូនពួកគេសាកថ្មមិនងាយនឹងពេញ។ ឈប់បារម្មណ៍ទៀតទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីចំនួន 3 អាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនសាកថ្មឆាប់ពេញមុន។

Image: តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

1, កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Fast Charger មានទំហំ 2,6MB ដំណើរនៅលើ Android ចាប់ពី v4.0 ឡើងទៅ

សូមចុចត្រង់នេះ

2, កម្មវីធីនេះមានឈ្មោះថា Fast Charging Booster មានទំហំ 2,7MB ដំណើរលើ Android v3.0 ឡើងទៅ

សូមចុចត្រង់នេះ

3, កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Fast Charge មានទំហំ 2,9MB ដំណើរលើ Android v3.3 ឡើងទៅ

សូមចុចត្រង់នេះ

Image: តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

Image: តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន
br>

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកសាកថ្មឆាប់ពេញជាងមុន

ចុះថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:50 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ