ក្មេងស្រី​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ​ងប់​នឹង​តារាភាពយន្ត​ចិន អ៊ី​ហ្វី​

​ដោយ​ស្រឡាញ់​និង​ចូលចិត្ត​តារាភាពយន្ត​ចិន លីវ អ៊ី​ហ្វី (Liu Yifei) ក្មេងស្រី​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ​មួយរូប បាន​សុខចិត្ត​ចំណាយលុយ​ដ៏​សន្ធឹកសន្ធាប់​នៅក្នុង​ការវះកាត់​កែ​សម្ផស្ស​ឲ្យ​ដូចជា​កញ្ញា​តារាភាពយន្ត​រូបនេះ ។​