ជៀស ស្រួច ថា ក្រោយ​បែក​ប្រពន្ធ នារី​បែបណា​ក៏​គ្មាន​អារម្មណ៍​ស្រលាញ់​

អតីត​កីឡាករ​ប្រដាល់​ល្បីឈ្មោះ ជៀស ស្រួច បានលើកឡើង​ពី​ទំហំ​ទឹកចិត្ត ក្នុង​រយៈពេល​បែក​ប្រពន្ធ​ជាទី​ស្រលាញ់ ១២​ឆ្នាំ​ទោះ​នារី​ស្អាត​កម្រិតណា​ក៏​លោក​មើល​មិន​ចូល​ភ្នែក​។​