សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​

6 Videos


លោក សុខ ជំនោរ អតីតអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស កាលពីថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារ មួយ ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងឡាញណាដែលមានស្នាដៃផ្នែកនិពន្ធរឿងខ្លី រឿងប្រលោមលោក និង កំណាព្យ ឲ្យចូលបំរើការងារជាអ្នកនិពន្ធក្នុងក្រុមរបស់លោក ។

សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​

P9

សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​

មរយៈសារក្នុងគនណីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន លោក សុខ ជំនោរ បានអំពាវនាវថា «ដំណឹងត្រូវការ អ្នកនិពន្ធរឿងភាគ៖ ខ្ញុំសូមប្រកាសរកប្អូនៗ បងៗដែលមានស្នាដៃនិពន្ធកំណាព្យ រឿងខ្លី រឿងប្រលោមលោក ឬ រឿងភាគទូរទស្សន៍ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំបាទ សុខ ជំនោរ តាមរយៈលេខ 077852000 ឬ 015852000 ឬ Inbox, ដោយខ្ញុំបាទក៏កំពុងបង្កើតក្រុមនិពន្ធរឿងភាគ សម្រាប់គម្រោងផលិតរឿងភាគជូនស្ថានីយទូរទស្សន៍ ក្នុងស្រុកមួយ។ សូមអរគុណ -សជន»

សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះគឺជាលើកទីមួយហើយ ដែរអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានបង្ហោះសារជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធ និង បង្កើតជាក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយខ្លួនឯង ដែលខុសកាលពីមុនលោក សុខ ជំនោរ គឺគ្រាន់តែជាអ្នកនិពន្ធ បទចម្រៀងម្នាក់ឲ្យផលិតក្នុងស្រុកមួយតែប៉ុណ្ណោះ ៕ ជួន នូវ

សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​សុខ ជំនោរ បង្ហោះ​សារ​ជ្រើសរើស អ្នកនិពន្ធ​រឿង​ភាគ​