អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ នៅតំបន់ Tianjin ប្រទេសចិន មានការប្រារព្ធពិធីប្រកួតប្រជែងសម្រស់ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ដែលប្លែកត្រង់ថា គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខនារីដែលមានវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចចូលរួមបាន ។

អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី

យោងតាមសារព័ត៌មាន គេបានដឹងថា បេក្ខនារីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមានប្រមាណ ៥០០ នាក់ ដែលបេក្ខនារីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺអាយុ ៨០ ឆ្នាំ ។ ក្នុងនោះក៏មានបេក្ខនារីវ័យ ៦៨ ឆ្នាំម្នាក់បានលើកឡើងដែរថា « តើនរណាថា មនុស្សចាស់មិនស្អាតក្នុងឈុតប៊ីគីនីនោះ? » ៕

អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី

ប្រភព៖ pmhotnews

  • អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/26  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: