លោក ប៊ែ​នី សេន​ដឺ ថា លោកស្រី ហ៊ី​ឡា​រី គ្លីនតុន ត្រូវតែក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       July-26-2016, 3:33 pm         374

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ប៊ែ​នី សេន​ដឺ ថា លោកស្រី ហ៊ី​ឡា​រី គ្លីនតុន ត្រូវតែក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក