បាយក្តាំង Online ឆ្ងាញ់កប់

សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអីមិនទំនេរមាត់មកជួបជាមួយបាយក្តាំងពិសេសនេះដឹងតែត្រូវចិត្តម៉ាច់តែហ្មង។ ព្រោះបាយក្តាំងពិសេសនេះញ៉ាំច្រើនក៏មិនទ្រលាន់ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅស្រូយខ្ញោកៗជក់មាត់តែម្តង។

បាយក្តាំង Online ឆ្ងាញ់កប់

បើនិយាយពីការចម្អិនវិញទំរាំតែធ្វើចេញមកបានមួយៗគឺត្រូវប្រើពេលយូរច្រើនដំណាក់កាលត្រូវដាក់ភ្លើងចម្អិនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខ្លាចខ្លោចនឹងមានក្លិនផ្សែង។ ចង់ដឹងអត់ថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណា កុំភ្លេចសាកញ៉ាំទាំងអស់គ្នា។ តម្លៃ៖ ២៣០០០រៀល

ប្រភព៖ sabay