បុណ្យខួប​១០០​ថ្ងៃ កវី គ​ង្គ ប៊ុន​ឈឿន ថ្ងៃស្អែក​នេះ​

នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ កក្កដា​ស្អែក​នេះ ក្រុមគ្រួសារ នឹង​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​គម្រប់​១០០​ថ្ងៃ​ជូន កវី គ​ង្គ ប៊ុន​ឈឿន នៅ​គេហដ្ឋាន​ឯកឧត្តម មុត ថា​រី ដែល​ត្រូវជា​កូនប្រសា​ក្នុង​បុរី​វិមាន​ភ្នំពេញ ផ្ទះ​លេខ ៩១D ផ្លូវ​លេខ ៣៥២A ។​

​កវី គ​ង្គ