មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​

6 Videos


តារាសម្តែងស្រីកូរ៉េជើងចាស់វ័យ ៥០ ឆ្នាំ Kim Sung Ryung បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនយ៉ាងច្រើន ក្រោយពីបង្ហាញខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។ ថ្វីបើនាងមានអាយុ ៥០ ឆ្នាំហើយក្តី តែសម្រស់របស់នាងនៅតែស្រស់ស្អាត ក្មេងជាងវ័យ ដែលធ្វើឲ្យគេមិនលាន់មាត់សរសើរមិនបាន ។

មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​

P9

មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​

ជាមួយនឹងរាងកាយដ៏មាំមួនបូករួមនឹងស្បែកដ៏ស្រស់ថ្លា ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាច្រណែននឹងសម្រស់តារាស្រីវ័យ ៥០ នេះណាស់ ដែលអ្នកខ្លះក៏ចង់ដឹងដែរថា តើនាងមានអាថ៌កំបាំងអ្វីដែលធ្វើឲ្យសម្រស់មិនចេះចាស់តាមអាយុបែបនេះ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​មិន​សរសើរ​មិនបាន ! តារា​ស្រី​វ័យ ៥០ ឆ្នាំ រូប​សម្រស់​មិន​ណ​យ​