ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

ការ​ប្រកួត​​បាល់ទាត់មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR

 

បន្ទាប់​ពី​មក​ទឹក​ដី​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាល​ពី​ព្រឹក​ម្សិល​មិញ​ ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី​បាន​​ទៅ​ហ្វឹកហាត់​ភ្លាម​​នា​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ដដែល​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ជា​កន្លែង​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវ​ប៉ះ​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​កម្ពុជា​​ថ្ងៃ​ស្អែក​ វេលា​ម៉ោង​៦:៣០​នាទី​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ Clear ដែល​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ដោយ​ទូរទស្សន៍​ BTV។

 

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ ការ​ហ្វឹកហាត់​របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​ថត​រូប​បាន​ផ្តិត​រូប​ភាព​បាន​ច្រើន​ឡើយ​ដោយ​ថត​បាន​តែ​សកម្មភាព​ពាក់​ស្បែង​ជើង និង​ចេញ​ដើរ​លើ​ទី​លាន​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ដេញ​អ្នក​ថត​រូប​ថត​រូប​ចេញ។ នេះ​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ស្ងាត់​ស្ងៀម​របស់​ក្រុម​បាល់ទាត់​សិង្ហបុរី៕

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

ក្រុម​សិង្ហបុរី​ហ្វឹកហាត់​ល្ងាច​មិញ​​មុន​ប៉ះ​កម្ពុជា​ ល្ងាច​​ស្អែក​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​