ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

ក្រុមសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត Flashpoints បានបញ្ចេញរបាយការថ្មីមួយ ដោយមានរៀបរាប់ពីបច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធីដែលក្រុម ISIS ប្រើដើម្បីជៀសពីការតាមដានរបស់សមត្ថកិច្ច។ កម្មវិធីទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

@ Browser សុវត្ថិភាពលំដាប់ខ្ពស់ដូចជា TOR និង Opera

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

@ ប្រព័ន្ធ Network  ឯកជនសិប្បនិម្មិត (VPN) CyberGhost VPN

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

@ កម្មវិធីបំភ័ន្តទីតាំងដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសប្រើទីតាំងក្លែងក្លាយបាន

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​កម្មវិធីតំណាង

@ កម្មវិធីផ្ញើសារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដូចជា Telegram 

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

@ សេវាកម្មអ៊ីមែលប្រភេទ Encrypt ដូចជា Hushmail និង Yopmail

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

@ កម្មវិធីស្ថានីយវិទ្យុុមួយចំនួនដែលបង្កើតដោយសមាជិកក្រុម ISIS

@ Locker ៖ កម្មវិធីមួយដែលលុបចោលឯកសារលើទូរសព្ទ បន្ទាប់ពីវាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ខុសប៉ុន្មានដង

ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​

ប្រភព៖ sabay

  • ទាំង​នេះ​កម្មវិធី​​ក្រុម​ ISIS ​ប្រើ​ បំភ័ន្ត​ការ​តាមដាន​​ពី​សត្រូវ​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/27  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: