បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​

6 Videos


ថ្វីបើបច្ចុប្បន្ននេះ មាននារីស្អាតៗជាច្រើនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកម្សាន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាក្ដី ក៏មានអ្នកគាំទ្របុរសៗជាច្រើននិយាយថា មានតែតារាចម្រៀង K-pop នារី ៣ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកើតមកយកសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះមកជាមួយ ។

បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​

P9

បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងគេហទំព័រ «Pann» បាននិយយាថា មានក្រុមអ្នកគាំទ្របុរសៗជាច្រើននាក់បានពិភាក្សាវែកញែកគ្នារហូតក្លាយជាប្រធានបទមួយយ៉ាងក្ដៅគគុកនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម អំពីសម្រស់ស្រីស្អាតទាំង ៣ នាក់ខាងលើនេះដោយក្នុងនោះមានដូចជា តារាសម្ដែង និង ចម្រៀងសមាជិកក្រុម MissA នាង Suzy តារាច្រៀងក្នុងក្រុម TWICE មាននាង Sana និង Tzuzy ហើយការលើកឡើងដូចនេះក៏មានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនផងដែរ ៕ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

១. សមាជិក្រុម TWICE នាង Sana

បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​

២. សមាជិក្រុម TWICE នាង Tzuzy

បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​

៣. នាង Suzy

បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​បុរសៗ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​និយាយថា មានតែ​តារា k-pop នារី ៣ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​កើតមក​យក​ស្អាត​មកជា​មួយ​