ហ៊ី​ឡា​រី គ្លី​ន​តុ​ន ក្លាយជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​ស្ត្រីដំបូងក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​​តំណាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-27-2016, 10:47 am         682

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ហ៊ី​ឡា​រី គ្លី​ន​តុ​ន ក្លាយជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​ស្ត្រីដំបូងក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក​​តំណាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យ