ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​

6 Videos


ស្នាមញញឹមដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៅលើសង្គមអនឡាញ ដែលគូតាយាយ ថតរូបភាពរៀបការជាលើកដំបូង ក្រោយពីបេះត្របាញ់ចូលគ្នាអស់រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំ នៅមណ្ឌលអាន់ហ៊ុយ ប្រទេសចិន ។

ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​វេបសាយអាន់ហ៊ុយញូវរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដាថា រូបភាពដ៏សែន

P9

ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​

រ៉ូមេនទីករបស់លោកតា អាយុ ១០២ ឆ្នាំ គូជីវិតជាមួយលោកយាយ អាយុ ៩៩ ឆ្នាំ ទោះជាស្វាមីភរិយារស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតូចមួយ មានកូន ៦ នាក់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនធ្លាប់មាន គឺការថតរូបឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ នេះដោយសារ ភាពក្រីក្រក្នុងអតីតកាល បណ្តាលឱ្យពួកគាត់គ្មានប្រាក់ សម្រាប់ការតុបតែងឈុតសង្ហាបែបនេះ ។

ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​

នៅពេលរៀបការហើយ គាត់នៅត្រូវបម្រើជាតិក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនលើក មុននឹងមកប្រកបរបរកសិកម្មនៅស្រុកកំណើត ប៉ុន្តែទោះជាស្ថិតក្នុងសភាពលំបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សេចក្តីស្នេហាដ៏ផ្អែមល្មួតចូលគ្នា រួមសុខរួមទុក្ខអស់កាលដ៏យូរអង្វែង ។

ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​

រឿងរ៉ាវនេះបានដឹងដល់ក្រុមអាសាស្ម័គ្រ ក៏បានពេញចិត្តនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ ការរៀបឈុតសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនគូស្នេហ៍ជរានេះជាលើកចុងក្រោយដែលសង្គមអនឡាញបានឃើញនេះទៅ ៕
                                                                              សូរ្យរិទ្ធ (កាពូក) រូបភាពពី weibo

ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​ចំណាយពេល ៨០ ឆ្នាំ ទើប​អាច​ថត​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជា​លើកចុងក្រោយ​