ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម

ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ី ហើយប្រទេសដែរមានកំណើនប្រជាជនដ៏ច្រើននេះ មានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង យ៉ាងណាមិញ ក្រឡេកទៅមើលនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនគឺលែងប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សទៀតហើយ គឺជំនួសដោយមនុស្សយន្តជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវ។

ទន្ទឹមនេះមនុស្សយន្តទាំងអស់គឺត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើភ្ញៀវដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្ម ហើយក៏ជាផ្នែកមួយសម្រាប់លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ មនុស្សយន្តទាំងអស់នេះផលិតឡើងជាច្រើនប្រភេទ មានបែបមនុស្សស្រី មនុស្សប្រុស បែបជំទង់ និងបែបក្មេង ហើយពួកវាមិនមែនមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើមួយមុខទេ វាអាចដើរតួនាទីជាអ្នកចម្អិនម្ហូបដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះភោជនីយដ្ឋានទាំង ៦ នៅប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តប្រភេទនេះមកបម្រើការ៖
១. ភោជនីយដ្ឋាន Chengdu មានមនុស្សយន្តចំនួន ១០ សម្រាប់បម្រើការ
២. ភោជនីយដ្ឋាន Hefei មានមនុស្សយន្តចំនួន ៣០ សម្រាប់បម្រើការ
៣. ភោជនីយដ្ឋាន Yiwu (មិនបញ្ជាក់ចំនួន)
៤.  ភោជនីយដ្ឋាន Yinan (មិនបញ្ជាក់ចំនួន)
៥.  ភោជនីយដ្ឋាន Suzhou មានមនុស្សយន្តចំនួន ១៥ សម្រាប់បម្រើការ
៦.  ភោជនីយដ្ឋាន Harbin មានមនុស្សយន្តចំនួន ២០ សម្រាប់បម្រើការ

បញ្ជាក់ដែរថា មនុស្សយន្តនីមួយៗអាចមានតម្លៃខ្ទង់ $11,310 ដុល្លារ៕

ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម

ប្រភព ៖ kqube

  • ភោជនីយដ្ឋាន​​​​ដ៏​ទំនើប​ប្រើ​មនុស្ស​យន្ត​បម្រើ​សេវាកម្ម已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/27  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: