មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

គេ​បាន​រក​ឃើញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ថ្មី​មួយ​ទៀត ចំពោះ​សិល្បករ​ដែល​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​រូបរាង​តុក្កតា ​​Disney ឲ្យ​មើល​ទៅ​ប្លែក។ ពេល​នេះ សិល្បករ​ឈ្មោះ​ថា  The Nameless Doll  ​បាន​សម្រេច​ច្នៃ​រូប​តុក្កតា ​​Disney ដែល​មាន​សក់​វែង​មក​ខ្លី​។ មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​ថា តុក្កតា​មាន​អ្វី​ប្លែក?

 

១.Ariel

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

២.Cinderella

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៣.Merida

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៤.Princess Aurora

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៥.Belle

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៦.Rapunzel

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៧.Mulan

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

៨.Snow White

 

មាន​​អ្វី​ប្លែក​ ពេលតួ​តុក្កតា ​​Disney​ប្រែ​ពី​សក់​វែង​មក​សក់​ខ្លី?

 

ចុចអាន៖តារា​​លេច​គូទ​លើ​ទូរទស្សន៍​ប្រញាប់​ជួល​គ្រូ​បង្វឹក​ព្រោះ​ឡើង​គីឡូ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ brightside