ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​

6 Videos


អតីតសមាជិកក្នុងក្រុមចម្រៀងកូរ៉េ U-Kiss លោក Dongho បានបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដល់អ្នកគាំទ្រ ក្រោយពីបង្ហោះរូបថតលោកតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីក្នុងបណ្តាញសង្គម ។

ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​

P9

ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​

លោក Dongho ក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុការតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីនេះដែរថា គឺដើម្បីលុបបំបាត់ភាពធុញទ្រាន់ សម្រាប់ប្រពន្ធលោកដែលកំពុងសរសៃខ្ចី ក្រោយពីសម្រាលកូន ។ លោកបានប្រាប់ដែរថា ដើម្បីជួយនាងកុំឲ្យគិតច្រើន លោកបានស្ម័គ្រធ្វើជាកូនក្រមុំជ័រ ដោយសុខចិត្តតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រី ប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នាង ។

ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​

លោកក៏ដឹងដែរថា វាជារឿងមួយអាម៉ាសតែនេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកសម្រាប់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ ។ ក្រោយពីឃើញរូបថតនេះ អ្នកគាំទ្រជាពិតជាមិនអាចទប់សំណើចបានទេ តែពួកគេក៏បានលើកសរសើរ Dongho ថាជាស្វាមីដែលល្អ ចេះស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រពន្ធ ។

ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​

គួររំឭកដែរថា លោក Dongho បានចាកចេញពីក្រុម U-Kiss កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ហើយនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ លោកក៏បានរៀបការនឹងប្រពន្ធលោក រួមក៏បានផ្តល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសម្នាក់ នៅថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ កូរ៉េបូ)

ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​ព្រោះតែ​ប្រពន្ធ Dongho សុខចិត្ត​តែងខ្លួន​ជា​ស្រី​