ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំនេះ អាជ្ញាធរ​ថៃ​បញ្ជូន​ពលករ​ខ្មែរ​ជិត ២៦០០០​នាក់ ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       July-28-2016, 8:39 am         171

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំនេះ អាជ្ញាធរ​ថៃ​បញ្ជូន​ពលករ​ខ្មែរ​ជិត ២៦០០០​នាក់ ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​