ចម្រៀង​កម្មសិទ្ធិបញ្ញារ​ប​ស់លោក ស៊ីន ស៊ី​សាមុត ត្រៀម​បោះពុម្ព​ជា​សៀវភៅ​ឆាប់ៗ​

យ៉ាងហោចណាស់ បទ​ចម្រៀង​ចំនួន ៥៦​បទ ជា​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​របស់​អធិរាជ​សំឡេង​មាស ស៊ីន ស៊ី​សាមុត ត្រៀម​បោះពុម្ព​ឡើងជា​សៀវភៅ​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខនេះ​។​