​បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍ​ ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ មាន​ទាំង​ថ្នាំ​កែ​ភេទ​ទៀត

ក្រុម​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​តែង​តែ​បាន​ស្រាវជ្រាវ​រក​ឃើញ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ៗ​សម្រាប់​សម្រួល​ដល់​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​មនុស្ស។ ក្នុង​នោះ​មាន​ការ​បង្ហាញ​មួយ​ស្ដីពី​បច្ចេកវិទ្យា​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​ ដែល​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​គ្រោង​បញ្ចេញ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នា​ពេល​ ​១០​ ​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ។

 

១. មនុស្ស​អាច​ដឹង​ការ​គិត​ ​និង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ដទៃ​ ​ដោយ​នេះ​គេ​ហៅ​ថា​ ​Telepathy​ ​ជា​វិធី​ទំនាក់ទំនង​ ​ពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ ​ទៅ​ម្នាក់​ដោយ​ប្រើ​រលក​ចរន្ត​ខួរក្បាល​ ​និង​ផ្លូវ​អារម្មណ៍។

 

​បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍ​ ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ មាន​ទាំង​ថ្នាំ​កែ​ភេទ​ទៀត

 

២. រូបិយប័ណ្ណ​អេឡិចត្រូនិក​ ​Edublocks​ ​​សម្រាប់​ប្រើ​លើ​ការ​ទូទាត់​សាច់​ប្រាក់​តាម​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត។

 

​បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍ​ ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ មាន​ទាំង​ថ្នាំ​កែ​ភេទ​ទៀត

 

៣. Winning Friends​ ​ជា​កម្មវិធី​ប្រភេទ​ ​augmented-reality​ ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ​អាចឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​បញ្ជា​នូវ​មុខងារ​នានា​ដែល​ភ្ជាប់​ជា​មួយដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ប៉ះ​ផ្ទាល់។

 

​បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍ​ ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ មាន​ទាំង​ថ្នាំ​កែ​ភេទ​ទៀត

 

៤. ថ្នាំ​កែ​ភេទ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ ​ដែល​ថ្នាំ​ប្រភេទ​នេះ​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស៊ែន​ពី​ប្រុស​ទៅ​ស្រី​ ​និង​ពី​ស្រី​មក​ប្រុស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​កំណត់​មួយ។

 

​បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍ​ ១០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ មាន​ទាំង​ថ្នាំ​កែ​ភេទ​ទៀត

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ប្រើ iPhone 6s ចិន​លេង​បណ្តើរ​សាក​បណ្តើរ ប៊ិះ​ផ្ទុះ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចូល​ពេទ្យ

 

ប្រែ​សម្រួល ​៖​ ​រដ្ឋ
ប្រភព​ ​៖​ ​techinsider