ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

អាគារ​ខ្ពស់​កប់​ពពក​ប្រជែង​សម្រស់​គ្នា ដង​ផ្លូវ​ពោរពេញ​ដោយ​ពណ៌​បៃតង​លម្អ​ដោយ​សួន​ស្មៅ​និង​ដើម​ឈើ​តូច​ធំ ពលរដ្ឋ​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍​រស់នៅ​យ៉ាង​សុខ​ក្សេមក្សាន្ត នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។

 

ជា​ប្រទេស​កូន​កោះ​តូច​មួយ​​ ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍​រស់នៅ សិង្ហបុរី​បាន​ក្លាយ​ប្រទេស​ស៊ីវិល័យ​បើទោះ​បីក្រក្រី​​ធនធាន​ធម្មជាតិ​​។ ការស់នៅ​របស់​ពលរដ្ឋ​ មាន​ការ​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​ ដោយ​អនុវត្ត​គោលការណ៍​ច្បាប់​តែ​មួយ​គ្មានការ​​លើកលែង។​

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ពីនេះ​ពី​នោះ ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

 

ចុច​អាន៖ ទៅ​លេង​សិង្ហបុរី​ចង់​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្ងាយ​ជិត​អស់​លុយ​តិច ទិញ​កាត Special day pass