លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)

6 Videos


លោក នី រតនា ម្ចាស់ពាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol និង ជាតារាចម្រៀងប្រចាំ នៅផលិតកម្ម We Production និង តារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេ ខេមរៈ សិរីមន្ត បានពាំនាំថវិកាជាទឹកប្រាក់ចំនួន១៥.០០០ដុល្លារ រួមជាមួយ នឹងសម្ភារមួយចំនួនទៅបរិច្ចាគជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ។

លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)

P9

លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)

លោក ខេមរៈ សិរីមន្ត និង លោក នី រតនា ព្រមទាំងក្រុមការងារ បានពាំនាំថវិកាចំនួន ១៥.០០០ ដុល្លារ និង សម្ភារមួយចំនួន ដែលទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជននានា នៅពេលដែលរូបលោក និង ក្រុមការងារទាំងអស់បានទៅសម្តែងនៅប្រទេសកូរ៉េ កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះ បរិច្ចាគជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតទាំងផ្នែក សម្ភារក៏ដូចជាថ្នាំសង្កូវផ្សេងៗ ដើម្បីជួយដល់កុមារកម្ពុជា ។

លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)

តាមរយៈអំណោយនេះផងដែរ តារាចម្រៀងទាំងពីរដួងបានសម្តែងនូវក្តីសប្បារីករាយ ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា ក្នុងស្មារតីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ប្អូនៗ តូចៗ ដែលកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ ហើយនឹងដើម្បីជួលដល់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះ នៅតែមានបន្តជួយដល់កុមារកម្ពុជា ឲ្យជាសះស្បើយ ព្រោះប្អូនៗតូចៗគឺជាទំពាំស្នងឬស្សីរបស់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគត ។

លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)

គួរបញ្ជាក់ថា នេះមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីលោក នី រតនា និង តារាចម្រៀងចាស់វស្សា ខេមរៈ សិរីមន្ត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមសប្បុរសធម៌ ក្រោយពេលដែលរូបលោកឈានជើងចូលក្នុងវស័យសិល្បៈ ៕ ជួន នូវ

លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)លោក នី រតនា និង ខេមរៈ សិរីមន្ត នាំ​ថវិកា ១៥.០០០ ដុល្លារ បរិច្ចាគ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា (​មាន​វិ​ដេ​អូ​)